CoMMiTTed

Covid, migranten en minderheden in lerarenopleidingen.

Een nepnieuws-observatorium om kritisch denken en digitale geletterdheid te promoten in tijden van crisis.


Wat doen we?In tijden van crisis en politieke polarisatie krijgen minderheden en migranten vaak de schuld van het veroorzaken van sociale, educatieve, gezondheids- en economische problemen. Sociale media en sociale netwerken zorgen ervoor dat allerlei soorten berichten sneller dan ooit kunnen worden verzonden - en vergemakkelijken de verspreiding van desinformatie en gepolariseerde meningen. Leraren en lerarenopleiders moeten jongeren helpen om door de media en sociale media te navigeren, en strategieën te ontwikkelen om berichten met complexe sociale thema's te begrijpen.

Het CoMMiTTEd-project werd gelanceerd om een meer verantwoord gebruik van digitale technologieën, sociale media en sociale netwerken te bevorderen door kritisch cultureel bewustzijn te introduceren in lerarenopleidingen.

Het CoMMiTTEd Nepnieuws Observatorium, met analyses van vijf casestudies uit elk projectland (Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje) die migranten en minderheden in verband brengen met de Covid-19-pandemie.

Twee online lerarenopleidingsmodules: één voor het ontwikkelen van analytische vaardigheden, de andere over kritisch cultureel bewustzijn.

Een pedagogisch e-handboek voor leraren en lerarenopleiders, met richtlijnen voor het ontwikkelen van mediageletterdheid in de klas.

Recurso 4debate

Het observatorium

CoMMiTTEd plant, ontwikkelt en evalueert leermiddelen voor leraren om het kritisch denken van leraren te verbeteren door het verwerven van vaardigheden voor kritische analyse van multimodaal discours en vaardigheden in digitaal lesgeven.

Laatste tweets

logo_erasmusplus_footer

This project has received funding from the European Union under Contract number: LC-01464044 and Project number: 2020-1-DE01-KA226-HE-005742. This website reflects the views only of the independent Consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein. Erasmus Plus PRP: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects