partners-committed

Partners

Universidad de Navarra

De Universiteit van Navarra (VN) is een particuliere Spaanse instelling zonder winstoogmerk met meer dan 13.000 studenten op 4 campussen: Pamplona, ​​San Sebastian, Madrid en Barcelona. Het herbergt 36 opleidingen, 21 doctoraalprogramma’s en 34 masteropleidingen op 12 scholen, de IESE Business School en verschillende andere centra en instellingen. Er werken 6.070 professionals.

Het CoMMiTTEd-team bestaat uit leden van de onderzoeksgroep Public Discourse binnen het Universitair Instituut voor Cultuur en Samenleving (ICS), een onderzoekscentrum voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De Public Discourse-groep richt zich op taal in de samenleving en analyseert de methodologieën voor de taalkundige en pragmatische analyse van discours, rekening houdend met de linguïstische en pragmatische aspecten die het discours vormen en de productie, het begrip en de effectiviteit ervan beïnvloeden. Deze groep besteedt speciale aandacht aan het analyseren van discourspraktijken waarbij sprake is van wederzijds begrip tussen mensen uit verschillende culturele, religieuze, etnische, ideologische en partijtradities, en de discoursen van conflictoplossing en consensusvorming.

https://www.unav.edu/

Leden van het team

Sarali Gintsburg
ORCID

Ruth Breeze
ORCID

Dámaso Izquierdo
ORCID

Pilar Gerns
ORCID

Ana María Fernández Vallejo ORCID

Carmen Llamas Saíz ORCID

Eleonora Esposito
ORCID

Universität Hamburg

Universität Hamburg werd opgericht in 1919. Het is de grootste en meest diverse onderzoeks- en onderwijsinstelling in Noord-Duitsland. Als een van de grootste universiteiten van het land biedt de universiteit een breed scala aan onderwijsprogramma’s in combinatie met uitstekend onderzoek. Universität Hamburg biedt ongeveer 170 opleidingen aan in de volgende zes faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Faculteit Bedrijfskunde, Economie en Sociale Wetenschappen; Faculteit Geneeskunde; Faculteit Educatie, Psychologie en Bewegingswetenschappen; Faculteit der Geesteswetenschappen; Faculteit Wiskunde, Informatica en Natuurwetenschappen. De universiteit heeft 718 professoren en van de studenten is 13% buitenlands. 

De Universiteit van Hamburg en in het bijzonder de Faculteit Educatie heeft een lange ervaring op het gebied van taal-, interculturele en lerarenopleidingen. Qua expertise heeft het CoMMiTTEd-team van de Universiteit van Hamburg ervaring met het opzetten van online onderwijs- en leertrajecten en de implementatie van online communicatiehulpmiddelen. Het is een jong team dat zich bezighoudt met lerarenopleidingen en paden die leiden tot professionele actie.

https://www.uni-hamburg.de/

Leden van het team

Sílvia Melo-Pfeifer
ORCID

Sarah McMonagle
ORCID

Lisa Marie Brinkmann
ORCID

Franziska Gerwers
ORCID

Helena Dedecek Gertz
ORCID

Universidade de Aveiro

De Universiteit van Aveiro (UAVR), opgericht in 1973, is een privaatrechteijk openbare stichting met ongeveer 13700 studenten, verdeeld over 16 afdelingen en 4 polytechnische scholen. Het herbergt 20 onderzoekscentra op verschillende wetenschappelijke terreinen, waaronder het Onderzoekscentrum voor Didactiek en Technologie in de Opleiding van Trainers (CIDTFF), waartoe de CoMMiTTEd-teamleden behoren.

De CIDTFF, gevestigd in het departement Onderwijs en Psychologie, is een onderzoekseenheid die wordt gefinancierd door de Portugese Stichting voor Wetenschap en Technologie, wiens missie is verankerd in verantwoord onderzoek in het onderwijs: kennis produceren die kan bijdragen aan goed opgeleide, gekwalificeerde en kritische burgers, en aan het creëren van een betere wereld. De teamleden behoren tot CIDTFF’s Research Group on Languages, Discourses and Identities in Education, die zich richt op onderwijs- en trainingssituaties en hoe deze worden geconstrueerd door middel van talen en hoe ze identiteiten creëren.

https://www.ua.pt/

Leden van het team

Maria Helena Araújo e Sá (local coordinator)
ORCID

Ana Raquel Simões
ORCID

Filomena Martins
ORCID

Manuela Gonçalves
ORCID

Margarida Lucas
ORCID

Ricardo Torres
ORCID

Susana Ambrósio 
ORCID

Susana Senos

Madalena Teixeira
ORCID

Tilburg University

Tilburg University heeft een focus op sociale innovatie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit bereiken we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende disciplines en organisaties. Daarom hebben we bedrijven, organisaties, overheid en burgers uitgenodigd om samen met ons nieuwe inzichten en oplossingen te ontwikkelen die waarde creëren voor de samenleving. Deze innovatie creëren we door onderzoek te doen, te leren en te begrijpen.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Het onderzoek en onderwijs van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is gericht op mensen in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op hun impact op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen.

Het Departement Cultuurwetenschappen bestudeert cultuur, communicatie en kunst in de geglobaliseerde en gedigitaliseerde samenleving door middel van een interdisciplinaire benadering waarin antropologische, sociolinguïstische, semiotische, politieke, esthetische en filosofische perspectieven worden samengebracht, met speciale aandacht voor de rol van digitale media. Het kernonderzoek omvat de impact van digitale technologieën op het hedendaagse sociaal-culturele leven in alle domeinen van de samenleving, en beoogt het begrijpen van diverse nieuwe activiteiten, mediastrategieën en creatieve fenomenen in de publieke sfeer. We zien online en offline dimensies van het sociaal-culturele leven als fundamenteel met elkaar verweven en onafscheidelijk.

https://www.tilburguniversity.edu/

Leden van het team

Jan Jaap de Ruiter
ORCID

Massimiliano Spotti
ORCID

Nataliia Vdovychenko
ORCID

Jaimy Pijpers  
ORCID                                     Husnain Ali Abid              ORCID

Carmen Gabriela Lupu
ORCID

Larissa Souza 
ORCID

logo_erasmusplus_footer

This project has received funding from the European Union under
Contract number: LC-01464044 and Project number: 2020-1-DE01-KA226-HE-005742.
This website reflects the views only of the independent Consortium,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.
Erasmus Plus PRP: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects