project

Het project

CoMMiTTEd plant, ontwikkelt en evalueert leermiddelen voor leraren om het kritisch denken van leraren te verbeteren door het verwerven van vaardigheden voor kritische analyse van nepnieuws en vaardigheden in digitaal lesgeven.

Over het project

Recurso 2@4x-8

In een context van crisis en polarisatie krijgen minderheden en migranten vaak de schuld van het veroorzaken van sociale, educatieve, gezondheids- en economische problemen. Dit proces kan leiden tot de verspreiding van nepnieuws en haat en uiteindelijk tot de verspreiding van extremistische ideologieën. Tegenwoordig gebeurt dit sneller dan ooit: dergelijke teksten ontstaan en verspreiden zich in een snel tempo in sociale media en sociale netwerken.

Dit betekent dat burgers een hoog niveau van digitale geletterdheid moeten ontwikkelen, begrepen als het vermogen om (multimodaal) nieuws in digitale dragers kritisch te lezen, te interpreteren en ermee om te gaan. Vooral jongeren moeten leren navigeren door informatie over complexe maatschappelijke thema's. Ze worden voortdurend blootgesteld aan sms-berichten, memes, virale video's, sociale media, videogames, advertenties, enzovoort, en ze missen vaak de kritische vaardigheden die nodig zijn om hiermee om te gaan.

Recurso 1@4x-8
fake-news

Het is van essentieel belang dat scholen training geven in mediageletterdheid, dat wil zeggen het vermogen om verschillende soorten media te identificeren en de berichten die ze verzenden te decoderen.

Door deze doelen na te streven, heeft CoMMiTTEd de volgende speerpunten:

Het project pleit voor een meer bewuste consumptie van informatie, met name gerelateerd aan sociaal ondervertegenwoordigde maar zeer zichtbare minderheids- en migrantengroepen, en bevordert zo intercultureel onderwijs in "analytische vaardigheden”.

Het project bevordert een meer verantwoord gebruik van digitale technologieën, sociale media en sociale netwerken door kritisch cultureel bewustzijn te introduceren in lerarenopleidingen.

Het project verbetert de kritische vaardigheden die cruciaal zijn voor levenslang leren in tijden van toenemend gebruik van digitale bronnen, zowel voor recreatieve als educatieve doeleinden

Om dit te doen, heeft het multidisciplinaire team van CoMMiTTEd het volgende ontwikkeld:

Een online databank, het CoMMiTTEd Nepnieuws Observatorium, dat casestudies bevat van migranten en minderheden, die in verband worden gebracht met de Covid-19-pandemie en andere gerelateerde situaties. Het Observatorium biedt een analysemodel van dergelijk nieuws en praktische pedagogische middelen om lerarenopleiders en leraren te ondersteunen bij het ontwikkelen van kritisch denkvermogen en (multimodale) tekstanalyse.

Twee online lerarenopleidingsmodules, één gericht op het interpreteren en relateren van vaardigheden en een andere over kritisch cultureel bewustzijn. Beide kunnen worden geïntegreerd in lerarenopleidingen.

Een pedagogisch e-handboek voor leraren en lerarenopleiders, waarin theoretische en praktijkgerichte principes worden gepresenteerd met betrekking tot kritische tekstanalyse en de implementatie ervan in klassikale en lerarenopleidingen.

logo_erasmusplus_footer

This project has received funding from the European Union under
Contract number: LC-01464044 and Project number: 2020-1-DE01-KA226-HE-005742.
This website reflects the views only of the independent Consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein. Erasmus Plus PRP: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects